Ježiš. Detstvo a dospievanie : Skutočný príbeh jeho života. / John Wesley Lewis , Klára Košková prel., Kateřina Amiourová prel. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2003.
ISBN 80-7181-824-0
literatúra talianska - romány životopisné - romány biografické - Ježiš Kristus
2.Učiteľ ľudu 3.Smrť spravodlivého
voľná K104196 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ