Ježiš. Učiteľ ľudu : Skutočný príbeh jeho života / John Wesley Lewis , Klára Košková prel., Kate Amiourová prel. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2003.
ISBN 80-7181-826-7
literatúra talianska - romány životopisné - romány biografické - Ježiš Kristus
1. Detstvo a dospievanie 3. Smrť spravodlivého
voľná K104197 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ