Ježiš. Smrť spravodlivého : Skutočný príbeh jeho života / John Wesley Lewis , Kate Amiourová prel., Klára Košková prel. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2003.
ISBN 80-7181-828-3
literatúra talianska - romány životopisné - romány biografické - Ježiš Kristus
1. Detstvo a dospievanie 2. Učiteľ ľudu
voľná K104198 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ