Prózy / Dušan Mitana - Kalligram, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-8101-865-7
literatúra slovenská - Patagónia (dielo) - Psie dni (dielo) - Nočné správy (dielo) - Mitana,Dušan - eseje - úvahy
vožná K104199 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ