Startup 4 Dummies : Povinná príručka každého startupu / Startu zahl. - DIGITAL VISIONS, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-971112-3-6
65 - podniky - spoločnosti - spoločnosti začínajúce - startupy (spoločnosti) - zdroje - zdroje finančné - známky - známky ochranné - firmy - založenie - založenie podniku - hosting - príručky - príručky praktické
voľná K104221 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ