Umenie rokovať / Richard Gordon - Eko-konzult, Bratislava, 1995.
ISBN 80-900550-3-6
159 - firma - rokovania obchodné - porady - myslenie - sebadôvera - predaj - úspešnosť - poriadok rokovací - stratégia firemná - pohovory pracovné - Brainstorming
voľná K104226 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ