Vznik a pád třetí říše : Historie hitlerovského Německa / Wiliam L. Shirer , Otto Zwettler prel. - Naše vojsko, Praha, 2009.
ISBN 8-80-206-1078-2
940.53 - vojna svetová II. 1939-1945 - Hitler, Adolf (1889-1945 ) - nacizmus - ríša Tretia - Nemecko - armáda - armáda nemecká - operácie - operácie vojenské
voľná K104231 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ