Podnikanie / Martin Lorko - Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad V hom, 2009.
ISBN 8-80-89400-04-1
65 - podnikanie - financovanie podnikov - plán podnikateľský - spoločnosti obchodné - spoločnosť komanditná - spoločnosť s ručením obmedzeným - spoločnosť akciová - družstvo - účtovníctvo - účtovanie - dane - odvody - riziká podnikania - poistenie
voľná K104236 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ