Rebelka / Jana Pronská - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-220-1897-5
literatúra slovenská - romány ženské - romány historické
vypožičaná K104251 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ