Ihrisko / Lars Kepler , Mária Bratová prel. - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-4768-0
literatúra švédska - romány kriminálne - trilery
vypožičaná K104267 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ