Prízraky na Devíne : Čierny Rogan / Juraj Červenák - ARTIS OMNIS, ’ilina, 2016.
ISBN 8-80-89718-62-7
literatúra slovenská - romány historické - romány fantasticko-historické - Devín
vožná K104276 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ