Dievča, ktoré porazilo Islamský štát / Farida Khalafová , Andrea C. Hoffmannová , Katarína Széherová prel. - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-4836-6
literatúra nemecká - príbehy skutočné - Irak - islam - genocída
vožná K104283 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ