Rok kohouta / Tereza Boučková - Odeon, Praha, 2008.
Edícia Česká řada
ISBN 8-80-207-1500-5
literatúra česká - romány autobiografické - romány spoločenské - kríza stredného veku
vožná K104291 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ