Slovensko v mladšej dobe kamennej : Pravek Slovenska II / Anton Točík - Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1970.
943.76 - Slovensko - dejiny slovenské - dejiny - pravek - doba kamenná - neolit - keramika - kultúra - eneolit
vožná K104293 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ