Němčina pro jazykové školy / Věra Höppnerová , Julius Chromečka , Anna Kremzerová - Scientia, Praha, 1980.
ISBN 80-85827-10-7
801 - učebnice jazykové - jazyk nemecký - učebnice
vožná K104296 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ