Veľká kuchárska kniha oddelenej stravy : Nové recepty od Ursuly Summovej.... / Ursula Summová , Jana Smiešková prel. - Neografia, Martin, 1994.
ISBN 80-85186-77-2
641.56 - strava - strava delená - recepty - potraviny - chudnutie
voľná K104300 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ