Účtovníctvo : Nadobúdanie zručností v podvojnom účtovníctve / Katarína Máziková , kol - Iura Edition, Bratislava, 2006.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-088-9
657 - účtovníctvo - účtovníctvo podvojné - majetok - evidencia - majetok dlhodobý - závierka účtovná
vožná K104302 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ