Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-063-3
330 - ekonómia - trh - mechanizmus trhový - analýza ekonomického vývoja - metodológia ekonómie - regulácia cenová - elasticita - spotrebiteľ - dopyt - teória výroby - globalizácia - konkurencia - monopoly - politika verejná - neefektívnosť trhová - faktory výrobné - trh práce - cena práce - kvalita života - dôchodky - makroekonómia - investície - rast ekonomický - trh peňažný - sústava banková - nezamestnanosť - inflácia - politika hospodárska - politika fiškálna - politika monetárna - obchod medzinárodný - bilancia platobná - sila kúpna - kurz menový - integrácia ekonomická - globalizácia
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
voľná K104305 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ