Podnikové financie / Karol Vlachynský , kol - Iura Edition, Bratislava, 2006.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-029-3
336 - financie - financie podnikové - riadenie podniku - politika finančná - analýza finančná - štruktúra kapitálová - kapitál - fondy penzijné - zdroje finančné - úvery - podpora finančná - investície - výdavky - investície finančné - manažment - plánovanie finančné - združovanie podnikov - manažment krízový - konkurz - reštrukturalizácia - likvidácia podniku - akcie - samofinancovanie - politika dotačná - fúzie
CD - Podnikové financie
vypožičaná K104307 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ