Podnikové financie : Zbierka príkladov / Elena Fetisovová , kol - Iura Edition, Bratislava, 2005.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-030-7
336 - financie - financie podnikové - kapitál - analýza finančná - akcie - samofinancovanie - úvery - investície - investície finančné - fúzie - zbierka príkladov - lízing - inflácia - kurz devízový
a
vožná K104308 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ