Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol - Sprint, Bratislava, 2005.
ISBN 80-89085-46-6
338 - hospodárstvo podnikové - podniky - majetok - ekonomika trhová - podnikanie - kríza - typológia podnikov - formy podnikania - spoločnosti obchodné - družstvo - členenie podnikov - faktory produkčné - zdroje ľudské - marketing - produkcia - politika cenová - program výrobný - politika komunikačná - náklady - hospodárstvo finančné
vypožičaná K104312 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ