Jóga proti bolestem kloubů / Paramhans svámí Mahéšvaránanda , Romana Vyskočilová prel. - Vydavatežstvo Mahéšvaránanda Joga v dennom živote, Martin, 1998.
ISBN 80-967331-2-5
jóga - 615.85 - boles - kĺby - relaxácia - cvičenia - cvičenia pohybové
vožná K104317 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ