Analýza účtovnej závierky / Anna Šlosárová , kol - Iura Edition, Bratislava, 2006.
Edícia Ekonómia
ISBN 80-8078-070-6
657 - účtovníctvo - závierka účtovná - analýza účtovná - analýza finančná - bilancia
vožná K104318 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ