Kladení a oprava podlah a podlahovin / Václav Hájek - Grada Publishing, Praha, 1995.
ISBN 80-7169-085-6
689 - úpravy v byte - práce murárske - podlahy - podlahy drevené - opravy - údržba - dlažby - dlažba kamenná - dlažba korková - dlažba keramická - dlažba tehlová - príručky praktické
vožná K104327 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ