Zvrátená veda : Najväčšie svetové škandály v zdravotníctve / Ben Goldacre , Jana Klaudová prel., Michaela Ella Hajduková prel. - CPress, Brno, 2013.
ISBN 8-80-264-0170-4
zdravotníctvo - 613.2 - kritika - kritika zdravotníctva - škandály - škandály v zdravotníctve - výživa - placebo - riziká - riziká zdravotné - homeopatia - medicína - medicína klasická
vožná K104335 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ