Analýza vekovej štruktúry obyvatežov v jednotlivých regiónoch SR / Miroslava Padúchová .
301 - demografia - štruktúra obyvatežstva - starnutie - Slovensko - práce diplomové - index starnutia
vožná K104338 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ