Demografia / Miroslav Abrahám - Rektorát Vysokej školy ekonomickej, Bratislava, 1991.
skriptá vysokoškolské - 301 - populácia - analýza demografická - statika demografická - štruktúra obyvatežstva - štrukturalizácia obyvatežstva - dynamika demografická - pohyb obyvatežstva - rodina - migrácia - úmrtnos - perspektíva - koncentrácia obyvatežstva
vožná K104339 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ