Operačná analýza / Ivan Brezina , Zlatica Ivaničová , Juraj Pekár - Iura Edition, Bratislava, 2007.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-176-7
65 - podniky - manažment - analýza operačná - programovanie - programovanie lineárne - distribúcia - analýza sieová - modelovanie systémové
vožná K104340 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ