Hráme na gitare : Základy hry na rockovej, folkovej a klasickej gitare / Miroslava Rácová prel., Hrám zahl. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2007.
ISBN 8-80-7360-220-8
787.61 - hudba - nástroje hudobné - gitara - hra na gitaru - sprievodca - sprievodca praktický - sprievodca ilustrovaný
vožná K104349 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ