V objatí svetla : Svetový bestseller najpresvedcivejsie svedectvo o existencii života na prahu smrti / Betty J. Eadieová , Štefan Kočiš prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4528-0
literatúra americká - život posmrtný - zážitky - zážitky autobiografické - smrť
voľná K104397 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ