Bleskové správy / Frank Schätzing , Eva Melichárková prel., Zuzana Guldanová prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4200-5
literatúra švajčiarska - trilery - Židia - Palestína - Izrael - romány napínavé
vožná K104416 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ