Benátska babica / Roberta Richová , Mária Kočanová prel. - Ikar, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-551-3940-1
literatúra americká - romány historické - Benátky - romány ženské
vypožičaná K104419 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ