Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / Stanislav Kološta - Belianum, Bansk  Bystrica, 2016.
ISBN 8-80-557-1079-2
32 - politika - regióny Slovenska - rozvoj - rozvoj regionálny - politika regionálna - environmentalizmus - hospodárstvo - hospodárstvo odpadové - prostredie životné - správa verejná
voľná K104441 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ