Spirituálne potreby pacientov v paliatívnej starostlivosti : Monografia je určená zdravotníckym pracovníkom, študentom zdravotníckych študijných odborov a sociálnej práce / Imrich Andrási - Osveta, Martin, 2015.
ISBN 8-80-8063-441-4
362 - práca - práca sociálna - starostlivosť - starostlivosť paliatívna - starostlivosť duchovná - choroby - choroby nevyliečiteľné - pacienti - hospic - pozostalí - komunikácia - komunikácia sociálna - smrť - smrteľnosť - potreby sociálne - potreby spirituálne - spiritualita - ošetrovanie - ošetrovateľstvo
voľná K104446 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ