Sociální marketing / Radim Bačuvčík , Lenka Harantová - Radim Bačuvčík-VeRBuM, ZlĄn, 2016.
ISBN 8-80-87500-80-4
339 - marketing - marketing sociálny - reklama - marketing komerčný - kreativita - efektívnos - komunikácia marketingová - marketing internetový - kampaň - výskum
vožná K104447 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ