Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva - Perfekt, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8046-762-3
943.76 - dejiny - dejiny slovenské - Slovensko - pravek - stredovek - Turci - Veľká Morava - vojna svetová I. 1914-1918 - vojna svetová II. 1939-1945 - revolúcia nežná
voľná K104450 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ