Migrace : Historie a současnost / Migrac zahl. - Občanské sdružení PANT, Ostrava, 2016.
ISBN 8-80-905942-9-6
32 - politika - migrácia - migrácia obyvatežstva - integrácia - dejiny - dejiny Československa - vojna svetová II. 1939-1945 - ochrana - ochrana medzinárodná - pohyb obyvatežstva - pohyb - cudzinci - program - program integrácie - práva - práva žudské - azyl
vožná K104466 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ