Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika : V cykle paradigmy zmien v 21. storočí / Iveta Pauhofová , Peter Staněk - Ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-7144-267-7
33 - ekonómia - ekonomika - ekonomika pulzujúca - kríza - kríza ekonomická - nezamestnanos - geopolitika - čas - čas vožný - zmeny - zmeny spoločenské - financie - zmeny klimatické
vožná K104480 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ