Sinon : Ocitne sa svet na pokraji zhubnej pandémie? / Dan T. Sehlberg , Katarína Uhríková prel. - Ikar, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-551-4525-9
literatúra švédska - romány katastrofické - nákazy - agenti - agenti Mossadu - agenti tajní - romány špionážne
vožná K104496 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ