Krotitež / Camilla Läckberg , Mária Bratová prel. - Slovart, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-556-1497-7
literatúra švédska - romány kriminálne
vožná K104510 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ