V ľudskej koži / Jorgen Brekke , Zuzana Inczingerová prel. - Premedia, Bratislava, 2016.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-392-5
literatúra nórska - romány kriminálne - inšpektor Singsaker
.
voľná K104513 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ