Testy z nemeckého jazyka : pre študentov stredných škôl a pre študentov pripravujúcich sa na prijímacie pohovory na vysokú školu / Krzysztof Tkaczyk , J. Verdenšteter prel. - Príroda, Bratislava, 2002.
ISBN 80-07-01175-7
801 - učebnice jazykové - jazyk nemecký - maturity - pohovory prijímacie
voľná K104528 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ