Kauza Cervanová : Ako bola odhalená najväčšia mediálna manipulácia / Peter Tóth - Dixit, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-89662-21-0
34 - právo - kauzy - Cervanová, Ľudmila - vyšetrovanie - vyšetrovanie vraždy - kritika - kritika spoločnosti - manipulácia - manipulácia mediálna
voľná K104537 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ