Kauza Cervanová : Ako vrahovia klamali verejnosť a vysmievali sa spravodlivosti / Peter Tóth - Dixit, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-89662-18-0
34 - právo - kauzy - Cervanová, Ľudmila - vyšetrovanie - vyšetrovanie vraždy - kritika - kritika spoločnosti - manipulácia - manipulácia mediálna
voľná K104557 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ