Žítkovské bohyne / Kateřina Tučková , Eva Melichárková prel. - Tatran, Bratislava, 2016.
Edícia LUK - Knižnica modernej svetovej prózy
ISBN 8-80-222-0761-4
literatúra česká - čarodejnice - liečiteľstvo - čary - príbehy skutočné
vypožičaná K104595 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ