Mischling / Affinity Konarová , Otakar Kořínek prel. - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-4964-6
literatúra americká - tábory koncentračné - romány spoločenské - nacizmus - Židia - vojna svetová II. 1939-1945
vypožičaná K104606 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ