Mengeleho dievča : Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory / Viola Stern Fischerová , Veronika Homolová Tóthová - Ikar, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-551-5188-5
literatúra slovenská - romány autobiografické - Fischerová, Viola Stern - tábory koncentračné - holokaust - príbehy skutočné
vypožičaná K104647 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ