Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala - ROKUS, Pre¨ov, 2009.
ISBN 8-80-89055-98-2
37 - pedagogika - výchova - vzdelávanie - socializácia - kultúra - vzdelanosť - diskurz - diskurz humanistický - diskurz pedagogický - diskurz funkcionálny - diskurz interakčný - diskurz rekonštrukcionistov - diskurz konsenzuálny - diskurz neoliberálny
voľná K104655 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ