Základné otázky dejín sociálnej práce / Dagmar Kováčiková - EDIS, ’ilina, 2000.
ISBN 80-7100-718-8
práca sociálna - 364 - dejiny - metodológia - história sociálnej práce - výskum empirický - politika sociálna - zabezpečenie sociálne - štát sociálny - Slovensko - deti opustené - deti narušené - výchova ústavná - domovy detské - starostlivosť pestúnska - poruchy správania
voľná K104656 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ