Zajní Barakát / Džamál Al-Gítání , Marek Brieška prel. - Kalligram, Bratislava, 2009.
Edícia Svetová próza
ISBN 8-80-8101-200-6
literatúra arabská - romány historické - Egypt - Barakát, Zajní
vožná K104657 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ